Velkommen til Tandlæge Heidi Lund ApS

Klinikken var Hørsholms første tandklinik. Oprindeligt lå den ved det gamle rådhus, hvor tandlæge Nicolajsen startede. Her blev tandlæge Erik Schou ansat og overtog senere klinikken. I 1937 flyttede klinikken til lokaler på Hovedgaden, hvor også Grethe Schou startede. Tandlægerne Erik og Grethe Schou drev klinikken frem til 1984, hvor tandlæge Anne-Marie Schou overtog den. I 2005 overtog tandlæge Heidi Lund klinikken, som i starten af 2018 flyttede til Hovedgaden 41, 1. sal.